Bild på Cedergrenska tornet

 

OBS! PGA BOKNINGSKROCK AV AULAN

(skolan ska ha 40-års jubileum)

BLIR DET INGEN VISNING 17/11.

DETTA KAN VARA FEL I TIDIGT UTDELADE TRYCKTA PROGRAM.

UNDER HÖSTEN REPRISERAR VI EN FILM (GREEN BOOK) SOM ENDAST FICK 25 BESÖKARE OCH VAR DEN SISTA VI KUNDE VISA, INNAN VI VÅREN 2020 FICK AVBRYTA VERKSAMHETEN. TVÅ ANDRA FILMER VI TÄNKT VISA OM VI KUNNAT ÅTERKOMMA FÖRRA HÖSTEN, KOMMER NU ISTÄLLET. VI KOMMER SOM TIDIGARE MEDDELAT ATT VARA FÖRSIKTIGA OCH PAUSA CAFÉET. VI HOPPAS ATT SÅ MÅNGA GAMLA MEDLEMMAR SOM MÖJLIGT OCH NYA HITTAR TILL OSS I HÖST. VÄLKOMNA!

 

Filmstudioverksamhet har funnits i kommunen sedan slutet av 60-talet. Danderyds Filmstudio i sin nuvarande form bildades 1974. Vi visar kvalitetsfilm i Danderyds Gymnasiums stora aula på torsdagar kl. 19, med c:a 10 visningar höst resp. vår och har c:a 250 medlemmar. Visningslokalen har modern utrustning som medger visningskvalitet i biografklass. Varje visning inleds med en kort introduktion. Man blir medlem genom att lösa terminskort som kostar 250 kr. och gäller för alla visningarna.

Köp av terminskort görs genom inbetalning till studions plusgirokonto 667395-8, minst tio dagar före första besöket. Glöm inte att ange för-och efternamn, adress och ev. mailadress. OBS! Filmstudions styrelse för ett medlemsregister. Vill man inte stå med i det var vänlig kontakta sekreteraren, så blir man struken ur listan.

 

Vi kommer endast i undantagsfall att skicka ut program med e-mail eller post. Tryckta program läggs ut på olika ställen i kommunen, tex. biblioteken, och finns på visningarna. Danderydsnytt annonserar också om kommande filmer i studion. Medlemmarna påverkar programmet genom att i slutet av varje termin lämna in filmönskningar. Styrelsen gör ett urval bland de önskade filmerna, undersöker tillgängligheten och fastställer sedan programmet.

 

Studion tillhör Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), som omfattar c:a 100 studior över hela landet. SFF har visningsrätt till ett antal filmer som presenteras i en lista, som finns på SFF:s hemsida (se länken). Vill man veta mer om en film, sök på Internet Movie Database, IMDb. Man kan också söka i Google på ”filmrecension + den aktuella filmens namn”. För kommunikation med styrelsen, kontakta någon av nedanstående personer.

 

Filmstudions styrelse 2022: Martin Voss-Schrader (ordförande), Madelaine Holzapfel (sekreterare), Bengt O Persson (kassör). Övriga ledamöter: Hildegard Conradi, Rositsa Lagerström och Folke Palmgren.

 

        Martin Voss-Schrader tel. 08/7556198, marreballong@outlook.com

        Madelaine Holzapfel tel.  08/6226811,  fam.holzapfel@gmail.com

 

Länkar:

 

Bild på SFFs logotyp