Bild på Cedergrenska tornet

 

Bild på pdf-symbol Prel. program ht 2018

 

 

   Danderyds Filmstudio har funnits i kommunen sedan 1974. Vi visar kvalitetsfilm i gymnasiet på torsdagar kl 19, med c:a 10 visningar höst resp. vår och har ungefär 375 medlemmar. Visningslokalen har modern utrustning som medger en visningskvalitet i biografklass. Varje visning inleds med en kort introduktion och avslutas med kaffe/te med tilltugg, då man kan diskutera filmen som just visats. Du blir medlem genom att lösa terminskort som kostar 250kr. för alla filmerna.

Köp av terminskort görs genom inbetalning till studions plusgirokonto 667395-8 om möjligt c:a en vecka före din första film. Glöm inte att ange för-och efternamn och ev. mailadress.

 

OBS! Vi kommer endast i undantagsfall att skicka ut några program på e-mail eller per post. Program kommer att läggas ut på olika ställen i kommunen. Tidningen Mitt i och Danderydsnytt annonserar om kommande filmer i studion.

 

Medlemmarna bestämmer visningsprogrammet genom att i slutet av varje säsong lämna in förslag till nya filmer. Styrelsen gör ett urval bland de föreslagna filmerna och fastställer sedan programmet.

   Studion tillhör Sveriges Förenade Filmstudios, SFF som omfattar c:a 100 studios. SFF har varje år visningsrätt till ett antal filmer som varje år presenteras i en lista, som bl. a. finns på SFF:s hemsida (se länken). Vill man veta mer om en film, presenteras alla filmer hos Internet Movie Database, IMDb. Man kan också söka i Google på ”filmrecension+den aktuella filmens namn”. För kommunikation med styrelsen, kontakta någon av nedanstående personer.

 

Filmstudions styrelse 2018: Martin Voss-Schrader (ordförande), Madelaine Holzapfel (sekreterare),Inger Persson (kassör),Hildegard Conradi, Lennart Hirseland och Bengt O Persson.

 

        Martin Voss-Schrader tel. 7556198 mvx@swipnet.se

Bengt O Persson tel.755 99 68 bengt.persson.djursholm@gmail.com

 

Länkar:

 

Bild på SFFs logotyp