Bild på Cedergrenska tornet

 

PROGRAMMET FÖR VÅREN ÄR FASTSTÄLLT (se länk).

OBS OBS!! VI SÄNKER TERMINSAVGIFTEN FÖR VÅREN 2023 TILL 200 KR. 

 

Filmstudioverksamhet har funnits i kommunen sedan slutet av 60-talet. Danderyds Filmstudio i sin nuvarande form bildades 1974. Vi visar kvalitetsfilm i Danderyds Gymnasiums stora aula på torsdagar kl. 19, med ca 10 visningar höst resp. vår och har ca 250 medlemmar. Visningslokalen har modern utrustning som medger visningskvalitet i biografklass. Varje visning inleds med en kort introduktion. Man blir medlem genom att lösa terminskort som gäller för alla visningarna. Biljetter till enstaka visningar säljs ej, pga regler kring visningsrättigheter.

Köp av terminskort görs genom inbetalning till studions plusgirokonto 667395-8, minst tio dagar före första besöket. Glöm inte att ange för-och efternamn, adress och ev. mailadress. OBS! Filmstudions styrelse för ett medlemsregister. Vill man inte stå med i det var vänlig kontakta styrelsen, så blir man struken ur listan.

 

Vi kommer endast i undantagsfall att skicka ut program med e-mail eller post. Tryckta program läggs ut på olika ställen i kommunen, tex biblioteken, och finns på visningarna. Danderydsnytt annonserar också om kommande filmer i studion. Medlemmarna påverkar programmet genom att i slutet av varje termin lämna in filmönskningar. Styrelsen gör ett urval bland de önskade filmerna, undersöker tillgängligheten och fastställer sedan programmet.

 

Studion tillhör Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), som omfattar ca 100 studior över hela landet. SFF har visningsrätt till ett antal filmer som presenteras i en lista, som finns på SFF:s hemsida (se länk nedan). Vill man veta mer om en film, sök på Internet Movie Database, IMDb. Man kan också söka i Google på ”filmrecension + den aktuella filmens namn”. För kommunikation med styrelsen, kontakta någon av nedanstående personer.

 

Filmstudions styrelse 2022: Martin Voss-Schrader (ordförande), Rositsa Lagerström (sekreterare), Folke Palmgren (kassör). Övriga ledamöter: Bengt O Persson, Hildegard Conradi och Madelaine Holzapfel.

 

        Martin Voss-Schrader 08-7556198 (marreballong@outlook.com)

        Folke Palmgren 070-7558201 (folke.palmgren@gmail.com)

 

Länkar:

 

Bild på SFFs logotyp