Bild på Cedergrenska tornet

 

ÄVEN OM COVID-LÄGET INFÖR HÖSTEN I SKRIVANDE STUND (1 AUG.) ÄR NÅGOT OKLART, SATSAR VI PÅ ATT ÅTERKOMMA MED ETT PROGRAM OM NIO FILMER, MED START 29/9. VI ÄR DOCK FÖRSIKTIGA OCH PAUSAR CAFÉVERKSAMHETEN UNDER HÖSTEN.

 

Danderyds Filmstudio har funnits i kommunen sedan 1974. Vi visar kvalitetsfilm i Danderyds Gymnasiums stora aula på torsdagar kl 19, med c:a 10 visningar höst resp. vår och har ca. 280 medlemmar. Visningslokalen har modern utrustning som medger visningskvalitet i biografklass. Varje visning inleds med en kort introduktion. Du blir medlem genom att lösa terminskort som kostar 250 kr. och gäller för alla visningarna.

Köp av terminskort görs genom inbetalning till studions plusgirokonto 667395-8 minst tio dagar före ditt första besök. Glöm inte att ange för-och efternamn, adress och ev. mailadress.

OBS! Filmstudions styrelse för ett medlemsregister. Vill man inte stå med i det var vänlig kontakta sekreteraren, så blir du struken ur listan.

 

Vi kommer endast i undantagsfall att skicka ut program på e-mail eller per post. Tryckta program kommer att läggas ut på olika ställen i kommunen, tex. på biblioteken. Danderydsnytt annonserar också om kommande filmer i studion.

 

Medlemmarna bestämmer visningsprogrammet genom att i slutet av varje säsong lämna in förslag till nya filmer. Styrelsen gör ett urval bland de föreslagna filmerna och fastställer sedan programmet.

   Studion tillhör Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), som omfattar c:a 100 studior. SFF har visningsrätt till ett antal filmer som presenteras i en lista, som finns på SFF:s hemsida (se länken). Vill man veta mer om en film, kan man söka på Internet Movie Database, IMDb. Man kan också söka i Google på ”filmrecension + den aktuella filmens namn”. För kommunikation med styrelsen, kontakta någon av nedanstående personer.

 

Filmstudions styrelse 2020-21: Martin Voss-Schrader (ordförande), Madelaine Holzapfel (sekreterare), Bengt O Persson (kassör),Hildegard Conradi, Lennart Hirseland, Rositsa Lagerström och Folke Palmgren ledamöter.

 

        Martin Voss-Schrader tel. 08/7556198, marreballong@outlook.com

        Madelaine Holzapfel tel.  08/6226811,  fam.holzapfel@gmail.com

 

Länkar:

 

Bild på SFFs logotyp