Bild på Cedergrenska tornet

 

Bild på pdf-symbol Filmer våren 2018

 

 

   Danderyds Filmstudio har funnits i kommunen sedan 1974. Vi visar kvalitetsfilm i gymnasiet på torsdagar kl 19, med c:a 10 visningar höst resp. vår och har ungefär 300 medlemmar. Visningslokalen har modern utrustning som medger en visningskvalitet i biografklass. Varje visning inleds med en kort introduktion och avslutas med kaffe/te med tilltugg, då man kan diskutera filmen som just visats. Du blir medlem genom att lösa terminskort som kostar 250kr. för alla filmerna.

Obs! Nytt betalningssystem. Köp av terminskort görs genom inbetalning till studions plusgirokonto 667395-8 om möjligt c:a en vecka före din första film. Glöm inte att ange förnamn, efternamn, adress samt ev. e-mailadress i meddelande/avsändarfält på inbetalningskort/internetbetalning. OBS! TEXTA, många e-mailadresser är oläsliga. Tack!

Medlemmarna bestämmer visningsprogrammet genom att i slutet av varje säsong lämna in förslag till nya filmer. Styrelsen gör ett urval bland de föreslagna filmerna och fastställer sedan programmet.

   Studion tillhör Sveriges Förenade Filmstudios, SFF som omfattar c:a 100 studios. SFF har varje år visningsrätt till ett antal filmer som varje år presenteras i en lista, som bl. a. finns på SFF:s hemsida (se länken). Vill man veta mer om en film, presenteras alla filmer hos Internet Movie Database, IMDb. Man kan också söka i Google på ”filmrecension+den aktuella filmens namn”. För kommunikation med styrelsen, kontakta någon av nedanstående personer.

 

Filmstudions styrelse 2017: Martin Voss-Schrader (ordförande), Bengt O Persson (sekreterare), Inger Persson (kassör), Hildegard Conradi, Sebastian Conradi, Lennart Hirseland och Madelaine Holzapfel (ledamöter) samt Inger Bielke suppleant.

 

        Martin Voss-Schrader tel. 7556198 mvx@swipnet.se

Bengt O Persson tel.755 99 68 bengt.persson.djursholm@gmail.com

 

Länkar:

 

Bild på SFFs logotyp