Bild på Cedergrenska tornet

 

 

 

   Danderyds Filmstudio har funnits i kommunen sedan 1974. Vi visar kvalitetsfilm i gymnasiet på torsdagar kl 19, med 10 visningar höst resp. vår, och har c:a 300 medlemmar. Visningslokalen har modern utrustning som medger en visningskvalitet i biografklass. Varje visning inleds med en kort introduktion och avslutas med kaffe/te med tilltugg, då man kan diskutera filmen som just visats. Du blir medlem genom att lösa terminskort som kostar 250kr./10 filmer.

Obs! Nytt betalningssystem. Köp av terminskort görs genom inbetalning till studions plusgirokonto 667395-8 om möjligt ca.en vecka före din första film. Glöm inte att ange förnamn, efternamn, adress samt ev. e-mailadress i meddelande/avsändarfält på inbetalningskort/internetbetalning. OBS! TEXTA, många e-mailadresser är oläsliga. Tack!

Medlemmarna bestämmer visningsprogrammet genom att i slutet av varje säsong lämna in förslag till nya filmer. Styrelsen gör ett urval bland de föreslagna filmerna och fastställer sedan programmet.

   Studion tillhör Sveriges Förenade Filmstudios, SFF som omfattar c:a 100 studios. SFF har varje år visningsrätt till ett antal filmer som varje år presenteras i en lista, som bl. a. finns på SFF:s hemsida (se länken). Vill man veta mer om en film, presenteras alla filmer hos Internet Movie Database, IMDb. Man kan också söka i Google på ”filmrecension+den aktuella filmens namn”. För kommunikation med styrelsen, kontakta någon av nedanstående personer.

 

Filmstudions styrelse 2016: Martin Voss-Schrader (ordförande), Bengt O Persson (sekreterare), Inger Persson (kassör), Hildegard Conradi, Sebastian Conradi, Lennart Hirseland och Madelaine Holzapfel (ledamöter) samt Inger Bielke suppleant.

 

        Martin Voss-Schrader tel. 7556198 mvx@swipnet.se

Bengt O Persson tel.755 99 68 bengt.persson.djursholm@gmail.com

 

Länkar:

 

Bild på SFFs logotyp